A mesekirály
Portrék; Havas, Lörinczy, Móra, Gyökössy
Pósa irodalom
*
  • Pósa Lajos munkái (szövegek; feldolgozások; újrakiadások – 1878-tól napjainkig)
    Összeállította és jegyzetekkel ellátta: Kun Miklós Jenő
  • Pósa-irodalom (kronologikus – 1878-tól napjainkig)
    Összeállította és jegyzetekkel ellátta: Kun Miklós Jenő
*
*

A www.posalajos.com (www.posabacsi.com; www.mesekiraly.com) üzemeltetője kijelenti, hogy a honlap a Pósa Lajos munkásságát illető közcélú tájékoztatás igényével indított "non profit" vállalkozás; adózott magánjövedelméből történő fenntartásából sem bevétele, sem kereskedelmi haszna nem keletkezik; tudomása szerint az itt szereplő írások közzétételével nem sérti a szerzői jogokról szóló hatályos törvényt. Amennyiben bármely írás közlésének lehetőségével szemben mégis kétség merülne fel, annak térítésmentes közléshez utólagos hozzájárulást kér, s ha az nem történik meg, az írást haladéktanul törli az állományból.